För uppdrags­givare

Familjehem för alla

Våra familjehem är grundligt utredda och noggrant utvalda. Våra Trygga Hem har lång och blandad erfarenhet av att ta emot individer med olika behov och problem.

Våra familjehem har erfarenhet av bland annat:

 • Barn och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik
 • Hedersproblematik
 • Skyddsplaceringar
 • Förälder med barn
 • Ensamkommande flyktingbarn
 • Ungdomar med kriminalitet och missbruk

Via vår jourtelefon kan socialtjänsten samt familjehemmet alltid komma i kontakt med oss dygnet runt, året runt.

Vi arbetar med familjehem och jourhem i hela landet.

Det här erbjuder vi våra uppdragsgivare

 • Utredda och djupintervjuade familjehem som har genomgått vår grundutbildning och Socialstyrelsens ”Ett hem att växa i”.

 • Registerutdrag från socialregister, polisens misstanke- och belastningsregister och Kronofogdens skuldregister.

 • Hög tillgänglighet på telefon och mail och dygnet runt-jour av våra konsulenter.

 • Kontinuerlig handledning till jour- och familjehem minst 1–4 gånger/månad (mer vid behov).

 • Två familjehemskonsulenter kopplade till familjehemmet.

 • En kontaktperson för barnet om socialtjänsten så önskar.

 • Månatliga rapporter gällande placeringsuppdrag efter uppdragsgivares önskemål och skriftliga sammanställningar baserade på BBIC.

 • Extern handledning och tillgång till psykolog, psykoterapeut och familjeterapeut vid behov.

 • Medverkan vid uppföljningsmöten i skolsammanhang och sjukvård.

 • Medverkan och samarbete med barnens biologiska föräldrar och nätverk.

 • Eftervård och utslussning, planeras efter varje individs speciella behov och uppdragsgivarens önskemål.

Förfrågan om placering

  Kontaktuppgifter

  Om uppdraget


  SOLLVU


  PojkeFlicka