Om oss

Trygga Hem har ramavtal med SKR och Södermanlands län. Läs mer.

Vision & värdegrund

Trygga Hems familjehemsvård utgår från att: 

  • Vi följer FN:s barnkonvention och ser till barnets, ungdomens eller den unga vuxnas bästa. Vi möter varje individ där han eller hon befinner sig. 

  • Trygga Hems familjehemsvård baseras på en kontinuerlig och öppen dialog med både familjehem, socialtjänst och placerat barn eller ungdom, likväl som samspel med samtliga övriga aktörer och nätverk kring individen. 
  • Viktiga värdegrundsord för oss är: trygghet, tålamod, samspel, stabilitet, öppenhet, delaktighet och kontinuitet. Dessa kvaliteter genomsyrar hela vårt arbete.

Så jobbar vi

På Trygga Hem arbetar vi med olika typer av placeringar i varierande åldrar – allt ifrån omsorgsplaceringar, heders­problematik, missbruksproblematik och NPF-diagnoser till uppväxtplaceringar. Vår ambition är att förse varje placerat barn och ungdom med ett tryggt familjehem, där deras individuella behov tillgodoses. Vi vill ge barnet möjligheter till glädje och personlig utveckling utifrån deras förutsättningar. För oss är det varje barns och ungdoms rättighet att få en trygg och stimulerande uppväxt.

Kompetenta familjehemskonsultenter

Trygga Hems familjehemskonsulenter är utbildade socionomer, socialpedagoger och annan likvärdig kompetens med bred erfarenhet inom olika områden i socialt arbete. Samtliga av våra familjehems­­konsulenter är både utbildade och erfarna i att handleda samt utreda familjehem och placeringar. Vi ligger gärna i framkant, och satsar därmed alltid på kompetens­utveckling för samtliga av våra familjehemskonsulenter. Trygga Hem erbjuder även tillgång till utbildade psykologer, psykoterapeuter och familjeterapeuter.

Läs vidare om vårt kvalitetsarbete.

Ramavtal

Trygga Hems har avtal med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Södermanland.

Lämna ett svar