Frågor & svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna.
Hittar du inte svar på din fråga är du välkommen att kontakta oss.

På sidan ”Bli familjehem” kan du läsa allt om detta. Där kan du läsa om vilka skyldigheter och krav du som familjehem har samt vad det betyder för dig och din vardag. Skicka in en ansökan via kontaktformuläret på samma sida – därefter kontaktar vi er för ett möte.

 

För det första så skiljer det sig beroende på vilken typ av boende man är. Ett jourhem är ett hem dit barnet eller ungdomen bor hos er i väntan på att utredningen färdigställs. Det kan röra sig om allt ifrån ett par dagar till fyra månader.

Ett familjehem är betydligt längre. Där flyttar barnet eller ungdomen in hos dig och stannar så länge det bedöms nödvändigt.

Gemensamt för båda typerna av boende är att barnets eller ungdomens säkerhet sätts som prio. Det ska vara en trygg plats där barnets eller ungdomens bästa sätts i första rummet.

Det kan variera från fall till fall. I samband med att vi gör utredningen säkerställer vi att du får en placering som passar din livssituation. I vissa former av placeringar krävs det att det finns en vuxen hemma under hel- eller dagtid, medan andra fall innebär att du kan fortsätta jobba heltid.

Trygga Hems analyser och utredningar lägger stor vikt vid att diskutera igenom placeringar med tilltänkta hem innan placeringen görs för att minimera risken för plötsliga förändringar när barnet eller ungdomen är på plats.

Ja. Vi sätter stort värde på att hemmet som tar emot barnet eller ungdomen är ett tryggt, varmt och välkomnande hem. Den utplacerade ska få möjlighet att känna sig som en i familjen. För en syskonplacering eller placering av yngre barn kan det bara passande att dela rum.

Det egna rummet ska vara en miljö som känns både naturlig och trivsam, samt möblerat på ett åldersanpassat sätt.

Det innebär att, till exempel, rum för spädbarn ska ha spjälsäng, leksaker och dylikt som hör till. Det bör finnas skötbord i anslutning till rummet. Vi ställer inga krav på utrustning så som dator eller TV.

Som jourhem är det viktigt att du är redo att ta emot placeringen med kort varsel. Det är därför bra om det finns toalett- och hygienartiklar att tillgå direkt.

Kontakta oss så kan vi ge fler råd kring möblering beroende på ålder.

När barnet eller ungdomen anländer till er ska det finnas kläder efter säsong, antingen från tidigare hem eller Socialtjänsten. Det är inget vi kräver att du ska handla åt dem. Samma gäller yngre barn, där ska det däremot finnas både barnvagn och bilstol.

Barnet eller ungdomen ska även ha ett resekort för kommunala färdmedel för att ta sig till och från skolan. Om det inte är nödvändigt sluts överenskommelse separat mellan dig och Trygga Hem.

Beträffande fickpengar så har vi inom Trygga Hem ett system för detta.

Trygga Hem delar upp och betalar ut ersättningen på två sätt.

  • En arvodes-/lönedel
    Denna del ska deklareras och behöver därför tas upp i din inkomstdeklaration.
  • En omkostnadsdel
    Denna del ska täcka de kostnader som den placerade har.